Huisregels

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 21 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de plaats en wijk van de groep;
 3. WhatsApp Buurtpreventie Groepen zijn een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer er een melding bij 1-1-2 gedaan is en de meldkamer een dienstdoende agent op de situatie afstuurt. Dit is afhankelijk van de prioriteit, overige meldingen in de omgeving en beschikbaarheid van personeel;
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 1-1-2
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door van een veilige afstand te observeren;
 5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 1-1-2 al gebeld is! Voorkom een regen van 1-1-2 meldingen;
 6. Bij een melding blijft u in de buurt van uw woning om te voorkomen dat iedereen naar de plek gaat waar de melding vandaan komt. Op deze manier behouden we het zicht op het gehele gebied.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 8. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 9. Het versturen van foto’s en/of video’s van een verdacht persoon is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk is of meerwaarde heeft.
  * Dat houdt in dat je wel foto’s en video’s mag maken (mits u dit veilig kunt doen, zonder dat de persoon dit ziet), maar niet mag delen in de WhatsApp groep. Dit i.v.m. de wet op de privacy. De eventuele foto´s en/of video’s die gemaakt worden mogen alleen aan de politie verstrekt worden. U kunt aangeven bij de meldkamer dat u foto’s en/of video’s heeft gemaakt van de persoon/situatie.
  * Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte, gezicht en specifieke kenmerken (bv. moedervlek) kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type, het kenteken, schade en andere herkenbare kenmerken;
 10. Gebruik de WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten/bedankjes/.

Let op! De exacte huisregels kunnen per groep afwijken.

S . A . A . R .

SAAR staat voor:

S             Signaleren
A             Alarmeren
A             Appen
R             Reageren

Signaleren: U ziet een verdachte situatie of een persoon die u een akelig gevoel bezorgt.

Alarmeren: Uiteraard belt u dan meteen 1-1-2, u krijgt dan iemand van de meldkamer aan de telefoon. U legt uit wat u gezien heeft en geeft een zo goed mogelijk signalement van de persoon. De centralist van de meldkamer zal dit doorgeven aan de politie.

De politie onderneemt graag actie want zij willen weten wat die persoon doet in uw wijk. De politie zal ten alle tijden de persoon in kwestie op een normale manier benaderen. Ook wordt er nooit verteld aan de persoon in kwestie dat er een melding is gemaakt van een buurtbewoner.

Appen: Nadat u 1-1-2 gebeld heeft, appt u wat u net gemeld heeft aan de meldkamer naar alle leden van uw Buurtpreventie WhatsApp Groep.

Reageren: Met reageren wordt bedoelt dat u en de gealarmeerde leden van de Buurtpreventie WhatsApp Groep de persoon in kwestie op afstand in de gaten houden door de meldkamer en elkaar steeds op de hoogte houden via de WhatsApp Groep waar degene zich begeeft. Als de politie ter plaatse komt zal de persoon in kwestie door de politie aangesproken worden. Er wordt dan een einde bericht afgegeven aan de Whatsapp Groep.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden

 1. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep;
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om persoonsgegevens (naam, mobiel nummer, etc.) van leden uit de groep aan derden te verstrekken.
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslissen de leden van de regiegroep, eventueel in samenspraak met de politie en/of gemeente.

Let op! De exacte huisregels kunnen per groep afwijken.

Voorbeeld berichten

Ter info! Onderstaand een aantal standaard voorbeeld berichten.
De eerste wordt naar iedere nieuw aangemelde persoon verstuurd. De overige komen soms in de groepen zelf voorbij ter herinnering aan de huisregels.

Dankjewel voor de aanmelding bij de WhatsApp Buurtpreventiegroep.
Je bent zojuist toegevoegd aan twee groepen:

De ALARM groep werkt via de SAAR methode:
S = Signaleer – U ziet een verdachte situatie.
A = Alarmeer 1-1-2 – Schakel direct de politie in.
A = App – Vertel anderen wat de melding is en dat 1-1-2 al gebeld is. Iedereen kan nu mee signaleren.
R = Reageer – …door van een veilige afstand te observeren. Geef relevante aanvullingen door aan 1-1-2 en aan de groep.

Dus:
– Verdachte situaties eerst melden bij de politie via 1-1-2, daarna pas de ALARM groep Appen.
– Houdt de berichten voor de ALARM groep kort en geef de volledige informatie in 1 bericht. Meld ook of u 1-1-2 al gebeld heeft.
– Reageer in de groep alleen op berichten, als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn; Doe dit dan ook weer via de SAAR methode, dus eerst 1-1-2 bellen, daarna de groep Appen.

Burgernet/AmberAlert meldingen mogen ook doorgekopieerd worden naar de ALARM groep zolang het de eigen of aangrenzende wijken betreft, of bij vermissingen in de gehele omgeving.

Geen alarm, maar wel iets te melden? Gebruik dan de CHAT groep!
In de CHAT groep kan verder alles besproken worden wat met veiligheid in de buurt te maken heeft.
Heb je geen interesse in deze overige berichten dan ben je vrij om de CHAT groep te verlaten wanneer je wilt.

De volledige huisregels zijn terug te lezen op https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/

Deze ALARM groep werkt via de SAAR methode:
S = Signaleer – U ziet een verdachte situatie.
A = Alarmeer 1-1-2 – Schakel direct de politie in.
A = App – Vertel anderen wat de melding is en dat 1-1-2 al gebeld is. Iedereen kan nu mee signaleren.
R = Reageer – …door van een veilige afstand te observeren. Geef ALLEEN relevante aanvullingen door aan de groep.

Geen alarm? Gebruik dan de CHAT groep!


DE REGELS IN HET KORT:

– Verdachte situaties eerst melden bij de politie via 1-1-2, daarna pas de ALARM groep Appen.

– Houdt de berichten voor de ALARM groep kort en geef de volledige informatie in 1 bericht. Meld ook of u 1-1-2 al gebeld heeft.

– Reageer in de groep alleen op berichten, als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn; Doe dit dan ook weer via de SAAR methode, dus eerst 1-1-2 bellen, daarna de groep Appen.

– Geen alarm? Overige vragen en mededelingen? Gebruik dan de CHAT groep!“Reageer in de groep alleen op berichten als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn”

Voor de duidelijkheid:

Deze ALARM groep werkt via de SAAR methode:
S = Signaleer – U ziet een verdachte situatie.
A = Alarmeer 1-1-2 – Schakel direct de politie in.
A = App – Vertel anderen wat de melding is en dat 1-1-2 al gebeld is. Iedereen kan nu mee signaleren.
R = Reageer – …door van een veilige afstand te observeren. Geef relevante aanvullingen door aan 1-1-2 en aan de groep.

Dus:
– Verdachte situaties eerst melden bij de politie via 1-1-2, daarna pas de ALARM groep Appen.
– Houdt de berichten voor de ALARM groep kort en geef de volledige informatie in 1 bericht. Meld ook of u 1-1-2 al gebeld heeft.
– Reageer in de groep alleen op berichten, als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn; Doe dit dan ook weer via de SAAR methode, dus eerst 1-1-2 bellen, daarna de groep Appen.

Burgernet/AmberAlert meldingen mogen ook doorgekopieerd worden naar de ALARM groep zolang het de eigen of aangrenzende wijken betreft, of bij vermissingen in de gehele omgeving.

Geen alarm, maar wel iets te melden? Gebruik dan de CHAT groep!
In de CHAT groep kan verder alles besproken worden wat met veiligheid in de buurt te maken heeft.
Heb je geen interesse in deze overige berichten dan ben je vrij om de CHAT groep te verlaten wanneer je wilt.

De volledige huisregels zijn terug te lezen op https://www.buurtpreventiestichtsevecht.nl/